Marketingový plán

 

 

Prvé kroky konzultanta TianDe:

Najdôležitejšie ale je urobiť 1. krok: ZDARMA SA ZAREGISTROVAŤ do TianDe!

2. krok - používate prírodné produkty novej generácie

3. krok - získavate rozdiel medzi nákupnou a maloobchodnou cenou 54%

4. krok - zapájate nových obchodných partnerov

5. krok - vzdelávajú a vychovávate svojich obchodných partnerov

6. krok - zúčastňujete sa akcií, dostávate ocenenie podľa marketingového plánu